Richtlijnen voor onderzoek

Door onderzoekers van verschillende onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen zijn gezamenlijk richtlijnen voor het doen van onderzoek rondom (sport)evenementen vastgesteld.

Het doel van deze richtlijnen is om de kwaliteit, vergelijkbaarheid en de toegankelijkheid van evenementenonderzoek in Nederland te vergroten. Evenementenorganisatoren, beleidsmakers en andere betrokken partijen krijgen hiermee instrumenten om de betekenis en waarde van evenementen voor hun zelf en de maatschappij inzichtelijk te maken en ook om de organisatie van evenementen in toekomst te verbeteren.

Economische impact

De economische impact laat de additionele bestedingen zien, als gevolg van een evenement, voor een afgebakend gebied.

Participatie en cohesie

Sportevenementen brengen mensen samen. Deze richtlijn meet de saamhorigheid binnen en tussen bevolkingsgroepen.

Leefstijl en Vitaliteit

Is de houding en het gedrag van bezoekers en andere betrokkenen van het evenement veranderd ten aanzien van een gezonde leefstijl?

Bezoekers-aantallen

De omstandigheden van het evenement vragen om verschillende aanpakken om bezoekersaantallen te meten

Milieu- belasting

Evenementen belasten het milieu maar kunnen ook bijdrage aan het promoten van duurzaamheid.

Prognose impact

De prognose stelt vast welke economische impact er verwacht kan worden van een toekomstig evenement?

Gezondheidswaarde

Breedtesportevenementen brengen mensen in beweging. De gezondheidswaarde is gebaseerd op de additionele beweegminuten van deelnemers.


Samen meten en vergroten we de economische en maatschappelijke impact van sportevenementen


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: